Wetenswaardigheden - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden van de  Parsons
  Zie ook onze pagina: "Goed om te weten"    knop
Parson Dracht
Parsons in Reclame en op TV
Parson als werkhond
Beroemdheden met een Parson
Oude prenten
Creatief met Parson Russells
Onze Terugkomdagen & Wandelingen
Jagen met Parson Russells
Parson Puppy albums
Keurmerk
Socialisatie Nestjes/Biosensor
Opvoeding
Keurmerk  Parson Russell fokker

Keurmerk hondenfokkers.

...Keurmerk Fokkers Goed Beter
 Best
3 Sterren Bordje aan de Deur  Certificering RvB Kwaliteit en Garantie...

Door middel van het afgeven van een "Keurmerk Fokker", willen een aantal organisaties het vanuit de fokkers, die het goed voor hebben met hun dieren, naar de pupkoper toe, duidelijk maken dat een fokker aan een aantal eisen voldoet.
Hoe dat werkt?
De fokker betaald eerst  €150,00 en stuurt daarna een vragenlijst in en vervolgens betaald deze € 50,00 per jaar om een bordje van dit keurmerk op de voordeur te plakken.

Wij zijn van mening  dat wij méér te bieden hebben dan de gestelde eisen voor deze keurmerken.
Het gegeven dat wij een gezin zijn met een fantastische hondenhobby, waarbij de honden onderdeel zijn van het gezin, geeft een voorsprong op het uitgangspunt van keurmerken, die de mogelijkheden open moeten laten voor uitgebreidere hondenkennels om aan de door hen gestelde eisen te voldoen. Eisen die gesteld worden aan buitenverblijven, het gescheiden worden van teefjes en reutjes of eisen aangaande vergunningen, moeten enigszins haalbaar zijn, anders volgt er geen keurmerk, maar ook geen verdienste voor de organisaties die de keurmerken uitgeven.  Zaken als, hoe gaat een fokker om met kinderen en hoe draagt hij dat over op zijn honden of puppy's, komen bij keurmerken niet aan de orde. Ons uitgangspunt van het op laten groeien van pups met het in een huiselijke omgeving komt al helemaal niet aan de orde bij een keurmerk.

 Wij zijn niet tegen een keurmerk.
Een keurmerk is goed. De Raad van beheer is al enige tijd bezig met hondenclubs voor een certificering voor Parson-fokkers. Dat is een goede ontwikkeling en hier staan wij wél achter, omdat hierdoor afspraken gemaakt kunnen worden over zaken die 'ons' ras aangaan en waarbij het bordje aan de deur niet gekocht is.

Keurmerkeisen.
Vragen die voor het verkrijgen van een keurmerk van keurmerkaanbieders zoal van belang zijn, kunt u hieronder door ons beantwoord zien.Een greep uit de keurmerk vragenlijsten.

Wat is het hoofd verblijf van de honden en puppy's?
Hoe groot is het verblijf van de honden? (afmetingen en foto's)
Hoe vaak en met welk middel worden de kennels of verblijven van de honden gereinigd?
Hebben de honden een zachte ligplaats?
Zijn de waterbakken altijd gevuld?
Heeft ieder hond zijn eigen voerbak?
Wordt er gebruik gemaakt van een werpkist?
Is er persoonlijke aandacht voor iedere hond?
Waar, hoe vaak en hoe lang per dag, krijgen de honden beweging?
Worden de honden geborsteld?
Zijn de honden luidruchtig?
Reageren de honden positief op bezoekers?
Wat krijgen de honden te eten?
Zijn de honden getest op erfelijke afwijkingen?
Heeft de teef continue toegang tot de pups?
Tot aan welke leeftijd hebben de pups continue toegang tot de moeder?
Waar worden de pups geboren?
Komen de pups in aanraking met andere dieren voordat ze het nest verlaten?
Is er voldoende speel en loop ruimte voor de pups?
Hoe worden de pups gesocialiseerd tot dat ze naar de nieuwe eigenaar gaan?
Wat doet u met uw fokhond wanneer deze niet meer voor dekking of nestjes geschikt is?
Houdt u zich voor wat betreft de pupprijs, aan prijsafspraken met andere fokkers?
Socialisatie Nestjes  Biosensor
Socialisatie Nestjes - Biosensor
U bent  ongetwijfeld op de hoogte van het fenomeen dat, wanneer je een kind  vroeg in het leven laat kennis maken met zwemmen, en dan bedoel ik ook  echt  vroeg in de zin van de eerste paar dagen of weken van zijn of haar  leven, het  kind geen watervrees meer heeft als het later in aanraking komt met  water.   Daarom laat je een baby kennismaken met  een groot aantal van dit soort  ontwikkelingsbepalende stimuleringen. Denk ook maar eens aan, wandelen  met de kinderwagen, het rammelen met  een rammelaar, het strelen, aan je laten ruiken etc. Ook weten we dat  een kind  zich geheel anders ontwikkeld met aanwezigheid van ouders en zonder  aanwezigheid  van ouders. Vele onderzoeken tonen aan dat de juiste hoeveelheid  aandacht,  genegenheid, prikkels en rust (en nog heel veel andere belangrijke  zaken) de  ontwikkeling van het kind (lees Hersenontwikkeling!) positief  beïnvloeden.
....Early Neurological
Stimulation Biosensor
Stimulatie Programma..
Ook bij dieren zijn er een groot aantal  onderzoeken gedaan. Zo is er in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw uitgebreid  onderzoek gedaan bij Rhesus-aapjes, die bij gebrek aan aanwezigheid van een  moeder compleet geestelijk "gestoord" werden. Ook bij ratten en muizen zijn soortgelijke onderzoeken gedaan, zo ook bij honden. Ivan Petrovitsj Pavlov (14 september 1849 – 27 februari 1936) werd wereld beroemd met zijn
klassieke conditionering "klassieke conditionering". Vele van deze onderzoeken waren bedoeld om gedrag te verklaren, maar vooral ook  welke mechanismen hier aan ten grondslag lagen. Inmiddels weten we dat mensen en  dieren worden geregeerd door hormonen en dat deze hormonen weer een relatie hebben  met ons zenuwstelsel. Op 12 september 1997 werd er een onderzoek gepubliceerd, simpel gezegd: met betrekking tot "moederlijke zorg bij ratten in relatie met receptoren in de  hersenen en het gevolg hiervan op de productie van bepaalde hormonen die worden  gevormd bij stress" .
Dit onderzoek vormde het uitgangspunt voor Dr. Carmen L. Battaglia, voor zijn onderzoek bij honden naar de verschillende ontwikkelingen van honden, wanneer zij als pup worden blootgesteld aan verschillende positief stimulerende prikkels.
Los van dit bovenstaande onderzoek zijn er ook onderzoeken bekend, die aantonen dat bij een vroege activatie van zintuiglijke receptoren in de hersencellen bij zoogdieren, andere hersencellen worden gestimuleerd door zogenaamde neurotrofe stoffen (= stoffen die de groei van hersencellen stimuleren), waardoor er sneller verbindingen groeien tussen de hersencellen onderling en waarbij met name door de vroege activering van deze receptoren (wat anders veel later in de ontwikkeling zou hebben plaatsgevonden) tot gevolg heeft dat er veel meer potentiaal hersencellen geactiveerd kan gaan worden. NB. Het gaat, net zoals bij de mens, niet om hersenmassa, maar om het aantal hersencellen in gebruik en het aantal onderlinge verbindingen, wat voor de intelligentie zorgt.
Artikel  Early Neurological Stimulation
door Dr. Carmen L. Battagliaen  
    11 blz. 218 KB
biosensor
Dit  Onderstaande Biosensor Programma hebben wij tot en met het H-Nest (05-01-2015)  voor een groot gedeelte gedaan.
Vanaf het  i-Nestje doen we er zo nu en dan een deel van.
 
Inleiding Biosensor Programma:
Onderzoek heeft aangetoond dat pups  bijna onmiddellijk na geboorte reeds kunnen leren. Vanaf de 21 ste dag zijn alle  zintuigen ontwikkeld, de laatste in rij is het gehoor. Bij de leeftijd van 16  weken is het basiskarakter van onze hond reeds vastgelegd. Er zijn een serie van  tests en oefeningen die onze pup zowel opvoed als evalueert terwijl hij groeit  en zich ontwikkeld.  
We gaan er van uit dat je van start  gaat met een nest puppy’s, waarvan de ouders aan alle gezondheidsvoorwaarden  voor het fokken voldoen, alsook over een uitstekend temperament beschikken.

 Doel:
Het maximaliseren van iedere pups  potentieel, dit door het stimuleren van zijn leercapaciteiten, interesses en  instincten.
Door het gebruik van testen en  oefeningen een puppy opvoeden tot een alerte, vriendelijke, angstloze,  onderzoekende, gelukkige en slimme volwassen hond.
We moeten de zintuigen reeds bij het  prille begin van ontwikkeling stimuleren, en met een uiterste aandacht tijdens  de 4 kritieke periodes van ontwikkeling.
1.      Dag 1-19 puppy’s heeft behoefte aan warmte, eten, massage en slaap.
2.      Dag 20-49 puppy’s leren spelen, hun limieten en dominantie.  
3.      Dag 50-84 (7-12 weken) puppy’s leren onafhankelijk worden, relaties  vormen met mensen en andere dieren en ze leren angst.
4.      Week 12-16 puppy’s leren zelfvertrouwen hebben, gehoorzaam worden en  moeten het verschil leren tussen spelen en werken.
  
Vroege neurologische stimulatie:
Het Amerikaans leger heeft in hun  hondenopleidingsprogramma een methode ontwikkeld die we ook kunnen toepassen. Om  de capaciteiten van hun honden te verhogen werd het programma ‘Bio sensor’  ontworpen. Gebaseerd op jarenlang onderzoek, hebben zij ontdekt dat vroege  neurologische stimulatieoefeningen belangrijke en blijvende gevolgen hebben.
Hun onderzoek bevestigde dat indien  er op bepaalde tijdstippen en dit  reeds bij het vroege leven  van de pup, neurologische stimulaties toegebracht werden men optimale resultaten  verkreeg.
De eerste  oefeningen beginnen reeds vanaf de derde levensdag, en duurt tot de zestiende  dag. Men gelooft dat in die korte periode er een grote neurologische groei  plaats vindt, die van uiterst groot belang is voor ieder individu.
 Het ‘Bio sensor’ programma heeft de  bedoeling door vroege neurologische stimulatie, de hond(pup) een grote  voorsprong te geven. De methode bestaat uit vijf stimulatie oefeningen,  dagelijks bij iedere pup afzonderlijk toegepast, en in één sessie uitgevoerd  wordt.
De volgende stimulatieoefeningen  worden dagelijks aan iedere pup afzonderlijk toegepast:
1-       Plaatselijke stimulatie (tussen tenen).
2-       Hoofd omhoog houden.
3-       Hoofd omlaag houden.
4-       Op rug liggen.
5-       Temperatuur stimulatie.

biosensor
1. Plaatselijk stimulatie
Hou de pup in één hand en stimuleer (prikkel) de pup tussen de tenen met een oorstokje. Men hoeft geen reactie te zien van pup.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden.
Biosensor
2. Hoofd omhoog houden.
Hou   de pup met beide handen vast en plaats hem in een verticale positie kop   omhoog.
Duur   stimulatie: 3 – 5 seconden

3. Hoofd omlaag houden.
Hou   de pup stevig vast en plaats hem in een verticale positie met kop   omlaag.
Duur   stimulatie: 3 – 5 seconden
4. Op rug liggen.
Leg   de pup op zijn rug in uw beide handpalmen, met de pup zijn neus richting   plafond.
De   pup mag verder slapen of zich verzetten.
Duur   stimulatie: 3 – 5 seconden

5. Temperatuur stimulatie
Gebruik een vochtige handdoek die vijftal minuten gekoeld werd in   koelkast. Plaats de pup poten eerst op het doek. Hou hem niet tegen als   hij zich wenst te verplaatsen.
Duur   stimulatie: 3 – 5 seconden

Deze vijf oefeningen produceren  neurologische prikkelingen die normaliter in dit vroeg levenstadia nooit zou  voordoen. Ervaring toont aan dat sommige pups tijdens deze oefeningen zich  verzetten andere weer niet, in ieder geval moet de testafnemer met grote  omzichtigheid deze oefeningen uitvoeren. Herhaal deze prikkelingen niet meer dan  eenmaal per dag en nooit langer dan voorgeschreven. Overstimulatie van het  neurologisch systeem kan negatieve gevolgen meebrengen. Deze prikkelingen maken  dat het neurologisch systeem veel vlugger van start gaat dan dat dit normaal zou  gebeuren. Het resultaat hiervan is dat de capaciteiten van de hond danig  verhoogd, wat het verschil zal maken bij zijn toekomstige prestaties.
Vijf directe voordelen kunnen  onmiddellijk waarnemen  bij honden die aan de ‘Bio sensor’  stimulaties zijn blootgesteld:   
1.      Een beter hartritme
2.      Sterkere hartslagen
3.      Sterkere adrenaline stoot
4.      Grotere stresstolerantie  
5.      Grotere ziekteweerstand
 
Uit onderzoek is gebleken dat de  pups die deze prikkelingen ondergaan hebben, actiever en onderzoekend alsook  veel dominanter in competitiespelletjes.
Een tweede vaststelling was dat bij  een test van probleemoplossingen waar de pup door een labyrint van mazen zich  een weg moest vinden, de niet geprikkelde pups veel vlugger, overstuur, beginnen  te piepen en veel fouten maakten. Daar en tegen waren de pups die wel geprikkeld  waren minder snel overstuur, kalm in de test omgeving, maakte minder snel een  fout en toonden enkel occasioneel stress signalen.
Stimulatie verschillende zintuigen:
Reuk:  hand van  fokker, sinaasappelschil, nagellak, brood, vlees, wortel, kattenhaar,  vogelpluim, enz.
Gevoel: koud metaal, zand,  ijsblokje, grint, wol, katoenlap, stuk nylon, baksteen, krant, plastic  enz.(plaats de pup op alle ondergronden vanaf de derde dag na geboorte)  
Gehoor: klappende handen, kloppen op  wand en vloer, laten vallen van een pan, radio, stemmen (luide, stille, alle  variaties), bel, stofzuiger, klok, enz.
Zien:  mensen, andere dieren, TV, speelgoed, auto, machines, bomen, alles wat je maar  kan bedenken.
 Smaak:  begin op de 21ste dag, gebruik uw verbeelding, pups proeven van alle nieuwe  dingen, vloer, stenen, uzelf, speelgoed enz.
dag
ACTIVITEIT
1
Onderzoek en betast iedere pup,
2
Herhaal dag 1,  
3
Herhaal dag 2, knip nageltjes en begin prikkelstimulatie.
4
Stimuleer gevoel en reuk, plaats iedere pup afzonderlijk in een klein metalen pan en noteer hoelang het duurt voordat de pup uit het pannetje kruipt, wikkel de pup daarna in een wollen doek.  
5
Herhaal dag 4, en stimuleer
6
Herhaal dag 5.
7
Herhaal dag 5 en knip nageltjes.
8-10
Herhaal dag 5.
11
Herhaal dag 5, knip nageltjes en stimuleer zicht indien oogjes open zijn.
12 (oogjes zijn open tussen 10 en 15 dagen)
Herhaal dag 5, stimuleer zicht en verplaats pup uit werpkist naar een speelren, plaats pup op een hellend vlak die een weinig onstabiliteit  vertoont.
13-14
Herhaal al het voorgaande, en introduceer speelvoorwerpen, spendeer minimum 15 minuten en dit 3 maal per dag in speelren bij puppy’s, laat goed opgevoede kinderen in speelren toe voor een korte speelperiode.   
15
Knip nageltjes bij en begin individueel werk met ieder pup voor een 5 à 15 minuten per dag
16-19
Blijf al het voorgaande herhalen, introduceer steeds meer en gevarieerder speelgoed, mensen, geluiden, dieren.
20
Begin bewegingsstimulatie door eet en drinkkom hoger te plaatsen, laat een radio de ganse dag bij pups spelen.
21 (eerste dag dat pups kunnen horen)
Hang een speel voorwerp boven speelren die net in het bereik van pups is, verhoog deze naarmate pups groeien. Speel met pups individueel en in groep, maak veel lawaai, betasten, en de pups in verschillende houdingen plaatsen. Voor en bij het voederen van pups maak je een hoge en knallende geluiden.
22 - 49
Dagelijks spelen. Er zijn geen gevaarlijke of angstige geluiden, introduceer verschillende voedingssoorten, leer hen dat je hun tanden, oren enz. mag onderzoeken. Leer de pup je te volgen, apporteer spelletjes. Maak contact met verschillende mensen, dieren, vogels enz. begin pup dagelijks te borstelen.
49
Start met aanleren van het alleen zijn, weg van nestgenoten, in een bench, het bezoeken van verschillende omgevingen. Begin met aangelijnd wandelen, autoritjes, aanleren van hoogteverschillen. Voeding geven en weg nemen van pup.
63
Begin met speurinitiatie, gehoorzaamheid, agility en andere activiteiten, hou het steeds plezierig. Speuren is waarschijnlijk het gemakkelijkst om mee te starten, en geeft meest plezier(zonder correcties) op deze leeftijd.  
Ruiken aan verschillende voorwerpen,     in dit geval een raaf.


Er zijn pups die zich gemakkelijk voelen terwijl zij op hun rug liggen in uw handpalm, andere zullen zich hier op verzetten en komen na een tijdje tot rust, nog ander zullen zich nooit gemakkelijk voelen op  hun rug liggend. Deze laatste moeten een doorgedreven  socialisatie ondergaan en worden zelden een zeer goede werkhond. Ze zijn vaak geluidgevoeliger, komen vlugger in een stress-situatie en hebben meer moeilijkheden om problemen op te lossen onder stress.
Ongetwijfeld, met véél werk, kan men van deze pup een gelukkige en succesvolle hond maken, maar dit zal meer werk en overgave van hond en geleider vragen, maar zij worden zelden een betrouwbare  dienst of top wedstrijdhond.
De oefening op dag 4 is een  belangrijke oefening, omdat we hieruit de pups kunnen selecteren die meer hulp nodig zullen hebben en pups met een groot potentieel.
Mogelijk zal je een pup hebben die vrij relax in de metalen pan blijft liggen en geen enkele aanstalten maakt om uit de pan te kruipen en gewoonweg in slaap valt. Een ander soort pup zal  paniekerig worden of bevriezen van schrik, je kan deze pup helpen zijn probleem op te lossen en jou te vertrouwen door voorzichtig 2 vingers onder zijn kin te  plaatsen en hem uit de pan te leiden. Dergelijke pups hebben nood aan een grote variëteit van blootstellingen en dit met stijgende moeilijkheidsgraad, om hun  angsten te overwinnen en te leren oplossen. Nog een ander soort pups zal in het begin licht paniekerig doen, om nadien zelfstandig uit de pan te kruipen.
De laatste soort pups zal zelfzeker, zonder enige panieksignalen, zijn kop omhoog houden, enkele malen snuffelen en zelfstandig uit de pan kruipen.
De volgende dagen zal iedere pup  ongeveer dezelfde reacties vertonen, maar hebben door deze test geleerd minder vlug in paniek te komen en zelfstandig uit de pan te kruipen.  
De pup die zich relaxt voelde en in  slaap viel, zal dit verder blijven doen. Dit soort pup zal voor zijn verdere  leven steeds gemotiveerd moeten worden. Na de 7 à 10 dagen zal je zien dat de meeste pups de test begrijpen en na geplaatst te zijn in de metalen pan er bijna onmiddellijk zorgeloos terug uit kruipen.
 
Probleem oefeningen:
En goede slogan zou zijn; ‘gebruik of verlies’ en voor  de pup zou het moeten zijn; ‘gebruik het of het ontwikkelt  zich nooit’. Hoe meer psychische uitdagingen een pup verwerkt deste beter zijn  coördinatie zal zijn. We moeten zijn omgeving verrijken, door nieuwe voorwerpen in zijn speel-ren te plaatsen, die hij kan bewegen, in kan bijten, dragen, waarop hij kan klimmen of onderdoor lopen.
Deze voorwerpen moeten de fysieke en mentale eigenschappen bevorderen, zodat het jonge lichaam en geest zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We moeten zorgen voor een mentaal uitdagende omgeving, ze moeten in de mogelijkheid gesteld worden hun kennis tot probleem oplossen te  verbeteren, alsook hun coördinatie en zenuwvastheid. Honden  die hierin weinig of niet gestimuleerd werden, leren niet of hebben  aanleerproblemen.  
Heel zeker, genetische eigenschappen spelen hierin een  rol. De pup moet een grote potentiële aanleg tot ontwikkeling vererven, in spiermassa, grote, reactie snelheid en zo verder. Zonder een grote potentiële  vererving kunnen alle latere fysieke en mentale oefeningen geen verbetering  bieden, maar omgekeerd, zonder fysieke en mentale uitdagingen, zal het potentiële maximum van de pup nooit bereikt worden.  
Hoe train je de hersenen? Plaats de pup voor een  probleem die hij moet oplossen. Je kan de pup afzonderlijk of in een groep voor een probleem plaatsen, maar af en toe moet de pup individueel een probleem kunnen oplossen, en niet een nestbroer of zuster volgen. De uitdagingen moet van simpel en gemakkelijk opgevoerd worden tot ingewikkeld en complex. Welke denkoefeningen je aan de pups voorschotelt, is afhankelijk van het soort problemen dat de hond later,in zijn volwassen leven, zal gaan tegen komen.
Een probleem waar iedere hond mee geconfronteerd  wordt, en hopelijk oplost, vaak is de route van punt A naar B niet altijd een  rechte lijn, voorbeeld opzoeken en terug brengen van een apport die achter een  haag of prikkeldraad gevallen is, en enkele meters verder is er een  poortje(opening). De hond die in zijn puppytijd met omwegproblemen geconfronteerd werd, zal deze intelligentie hebben om situatie te overzien en uiteindelijk de omweg maken tot bij de apportblok.
Als we een pup een fysieke uitdaging willen geven om zijn spieren en coördinatie te bevorderen, dan kunnen we een plankje(hekje) plaatsen waar hij net over kan zien, maar niet over of onder kan kruipen. Het voorwerp waar de pup bij wil zoals voeding of zijn nestgenoten zijn zichtbaar, maar enkel bereikbaar als hij een omweg maakt langst het plankje(hekje).
Zelfzekerheid bij pups verhogen kan door hen te leren  wandelen over doorzichtige brugjes(netten), het bevordert ook hun diepteperceptie.
Aan hoe meer zaken we de pups blootstellen des te meer  zij leren. Verlies nooit je geduld met een puppy, zij moeten hun grenzen leren kennen, dit zowel van u als van zijn moeder en nestgenoten.
Troost nooit een pup die schrik of pijnreactie maakt, negeer zijn reactie en speel vrolijk verder alsof niets aan de hand is, introduceer verder die zaken waar de pup negatieve reactie op maakte. Probeer voorwerpen te vinden waar pups schrik van hebben, herhaal dit en blijf steeds vrolijk en onbekommerd rondom dit voorwerp, na enige tijd zullen de pups uw gedrag overnemen.
Volgens sommige onderzoekers zijn pups het meest angstgevoelig op de 10de levensweek.
Speel met je pup verstoppertje als hij de leeftijd van 8 weken heeft bereikt, dit zal een goede relatie met hem stimuleren, het terug vinden van geleider wordt zijn grote beloning, dit kan ook het speuren  bevorderen en de angst om zich te begeven in vreemde omgeving en situatie.  Wanneer pup u uiteindelijk vindt, beloon en speel met hem dan ook uitbundig en laat hem merken hoe slim hij wel is.  
Bedenk spelletjes waar de puppy een probleem moet  oplossen, en dit volgens de capaciteiten en noden van elke pup individueel.
Conclusie:
We moeten gebruik maken van deze recente onderzoeken en informatie om de prestatie van onze pups(honden) te verbeteren. Normaal kan men stellen dat de hond zijn prestatie verdeeld is door ongeveer 35% genetische eigenschappen en de overige 65% is training, opvoeding, voeding, enz.
Onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat, vroegtijdige neurologische prikkelingen, doorgedreven socialisatie en leer(probleem)oefeningen, de pup bijkomende positieve ervaringen meegeeft, het vergroot zijn prestatiemogelijkheden, en maakt duidelijk een verschil tussen de verschillende individuen, hun werkwilligheid, gezondheid en capaciteiten.
Meeste honden zijn geboren met meer hersenen dan dat  wij willen erkennen.
Of het potentiële maximum gerealiseerd is, hangt volledig af van de fokker en de omgeving waar de pups opgroeien. Een steriele,  doe niets omgeving, produceert zwakdenkende honden. Een uitdagende, stimulerende  omgeving die zowel het mentale als fysieke oefent, produceert pups die hun potentiële capaciteiten benaderen of zelfs overstijgen.
De boodschap voor de fokkers is, maak dat de pups  moeten werken als ze willen overleven zowel mentaal als fysiek, zodat iedereen  verrast zal zijn van uw goed gebalanceerde en intelligente pups.

Terug naar de inhoud