Spelen - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Spelen

Opvoeding
Spelen met Parsons
Rindo en Kyra met Sam in het park
met vriendje samRindo en Kyra spelen met Sam in het park. Parsons spelen graag en bij voorkeur met soortgenoten.
Ben  je eigenaar van een Parson Jack Russell Terriër, dan weet je als geen  ander dat jou hond een zeer specifieke manier van spelen heeft. Zeker  wanneer je meer dan 1 hond hebt. Geen enkel ras speelt zo onuitputtelijk  energiek strijdend als dit ras. Achter een bal aan rennen doen de  meeste honden wel, maar slechts weinig rassen doen dit nog als ze 15  jaar of ouder zijn. Het spelen door middel van bekvechten is een manier  die de Parson Jack Russell uniek maakt in zijn spel. Het is door geen  enkel ander spel vervangbaar en geeft de hond na afloop een buitengewoon  voldaan gevoel. Soms gaat het tijdens dit bekvechten stevig aan toe.  Bijten in oren, poten, wangen of eender welk lichaamsdeel, zijn  onderdeel van het machtsspel en behoeft in verreweg de meeste gevallen  geen enkele correctie van de baas. Een goeie baas is dus een harde baas.  Dat wil zeggen dat bijten door de honden en het daarop volgende  corrigeren door de honden zelf onderdeel moeten zijn van hun eigen  opvoeding. Doet een hond de ander te veel pijn, dan piept deze, waardoor  het spel meestal even stopt. De bijter begrijpt dit meestal razendsnel  en zal hiervan leren zich voortaan meer in te houden. De bijter heeft  hier immers voordeel van, want het spel gaat alleen door wanneer hij of  zij niet te hard bijt. In het filmpje zie je dat de onderliggende Kyra  af en toe piept, maar door haar gedrag ook duidelijk laat zien dat ze  het heerlijk vindt om zo te worden besprongen. Ze rent immers naar haar  belagers toe en hapt er flink op los. Ook al wordt zij belaagd door twee  honden (dit lijkt zielig) zij zal hiervan leren en leert ook de twee  belagers tot hoever zij kunnen gaan.

Tip:  Laat de hond met dit soort spelletjes nooit aan de lijn maar  altijd loslopen. De hond moet kunnen wegvluchten als onderdeel van het  spel.
Terug naar de inhoud