PUPPYCURSUS - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

PUPPYCURSUS

Opvoeding
Puppycursus voor  Parsonpuppies
socialisatie sint en piet
Met de pup op cursus.
Er zijn diverse cursussen te volgen met de hond. Van puppy cursus tot ver gevorderde gehoorzaamheid. En dan is er ook nog de hondensport; speuren, behendigheid, breitensport, IPO, Apporteersport, Flyball, noem maar op. Welke cursus wil je en kun je gaan volgen met je hond? Dit is natuurlijk in grote mate afhankelijk van je eigen voorkeur en de aanleg en werklust van je hond. Een belangrijk punt mag echter niet worden vergeten. Voor je aan gehoorzaamheid of hondensport gaat beginnen moet de opvoeding van je hond afgerond zijn. Toch wordt nog te vaak de stap naar gehoorzaamheid of hondensport te snel gemaakt. De opvoeding is dan nog niet voltooid en toch wordt daar dan al vanuit gegaan. Resultaat: de oefeningen lukken niet, de hond wordt een
stoorzender in de groep, ergernis voor de eigenaar, de medecursisten, instructeur en niet in de laatste plaats voor de hond zelf. Opvoedingscursussen zijn dus van groot belang voor een hond om in het dagelijks leven aanvaardbaar gedrag te vertonen, een prettige relatie met de eigenaar op te bouwen en een noodzakelijke basis voor verdere cursussen of hondensport.
Wat houdt een goede opvoeding dan in?
Een hond opvoeden begint al vroeg. Een deel van de opvoeding krijgen honden namelijk al van de moeder. Deze geeft ze eten en verzorgt de pups, maar draagt ook zorg voor de beginselen van de opvoeding. Dat kan een teef als geen ander. Sterker nog: wanneer een teef niet voor de pups kan zorgen geeft dat later vaak problemen met het gedrag van de pups.

Regels en grenzen.
Is de opvoeding dan klaar na de 12de week? Nee! Zeker niet. Er zijn nog tal van dingen die een hond moet leren om binnen onze drukke maatschappij te kunnen functioneren. Wat een hond allemaal moet leren verschilt een beetje van persoon tot persoon. Iedereen heeft zo z'n eigen huisregels. Maar een aantal regels zal voor veel mensen hetzelfde zijn. Iedereen wil een hond die zindelijk is, geen dingen sloopt, niet graaft in de tuin, alleen thuis kan blijven voor een bepaalde periode en acceptabel gedrag vertoont tegenover alle huisgenoten en visite, buiten op een fatsoenlijke manier aan de lijn loopt en geen voorbijgangers lastig valt. Wilt u een overzicht van zaken waar u bij de opvoeding aandacht aan dient te besteden, download dan onze Socialisatie Activiteitenlijst (Alleen voor onze pupeigenaren!)
Allemaal zaken die te maken hebben met de opvoeding. Het stellen van regels en grenzen. Wat is gewenst en wat is verboden. Al die regels moeten de hond worden duidelijk gemaakt en vervolgens moeten de regels ook worden nageleefd. Overtredingen van die regels wordt heel duidelijk niet op prijs gesteld. Dus opvoeding bestaat uit het duidelijk maken van de regels en het handhaven daarvan. Regels die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken en sociale omgang met anderen. Dus ook welke plaats in de roedel de hond inneemt, wat is de rangrelatie met de eigenaar. Allemaal zeer belangrijke zaken die tijdens de opvoeding aan bod komen. Het gaat niet om aangeleerde kunstjes, geen oefeningen maar de basisregels sociaal en acceptabel gedrag. Opvoeding is dus iets anders dan gehoorzaamheidstraining. Hoewel die grens niet altijd even scherp te trekken is. Het aanleren van oefeningen (b.v. zit of af) is gehoorzaamheidstraining. Wanneer een hond de oefening heel goed begrepen heeft maar hem niet uitvoert kan dat weer een opvoedingskwestie zijn. In grove lijnen is voor iedereen wel aan te voelen wat het verschil tussen opvoeding en training is. Bovengenoemde zaken moeten dus in een opvoedingscursus aan bod komen. De opvoeding moet eerst in orde zijn alvorens je met verdere training kan gaan beginnen. Een onopgevoede hond allerlei oefeningen gaan leren is simpelweg een huis bouwen zonder fundering. Voor je aan de bovenverdieping begint zakt alles al in elkaar.

Opvoedingscursussen.
Door het volgen van puppybegeleiding ga je op een goede manier van start en worden opvoedingsfouten voorkomen die later weer met veel moeite moeten worden weggetraind. Natuurlijk is de informatie en de aanpak voor pups anders dan die voor oudere honden. Waar bestaan goede opvoedingscursussen (puppycursus en basiscursus) uit? Wel, allereerst het verstrekken van voldoende kennis, door middel van theorielessen, om het gedrag van je hond te kunnen herkennen en om te leren hoe honden leren. Want veel van het opvoeden gebeurt immers in de thuis situatie en daar zijn de instructeurs er niet bij.

Het is dan juist handig dat je zelf over voldoende kennis en inzicht beschikt om verschillende situaties goed op te lossen. Instructeurs voeden je hond dan ook niet op, dat doe je zelf. Een instructeur van een opvoedingscursus is eigenlijk een coach die je vertelt hoe je het kan aanpakken. Scoren moet je zelf doen! Maar gelukkig kun je iedere les vragen stellen over de aanpak van bepaalde opvoedingskwesties.
Terug naar de inhoud