Prijzen van een Parson Russell pup - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Prijzen van een Parson Russell pup

Prijzen Parsonpups
Na het aanmelden via ons pupformulier ontvangt u een bevestiging met daarin de actuele prijs van een pup uit het een hande zijnde nestje.

De pupprijs bepalen wij vooraf, met de kennis en wetenschap van wat wij hebben uitgeven aan onze honden en in het bijzonder de moeder van een toekomstig nestje.

Alle kosten die wij voor een moederteef hebben gemaakt rekenen we redelijkerwijs door in de pupprijs.

Dat wil zeggen, de kosten die wij hebben gemaakt om een teefje zo ver te krijgen dat we ermee mogen fokken. Voor het fokken moeten we voldoen aan de regels van de Raad van Beheer. We maken kosten voor het behalen van een kwalificatie (minimaal; zeer goed) bij een internationaal erkende tentoonstelling met daarbij gemaakte reiskosten, parkeerkosten en entreegelden. Verplicht gestelde DNA testen(PLL, SCA en LOA), ECVO- oogonderzoeken(jaarlijks), Patellaluxatie-onderzoek, Bear-gehooronderzoek, entingen en dierenartsbezoeken.
Tot aan de eerste dekking komen de totaalkosten neer op ongeveer € 3000,- voordat we met een eerste nestje bij een teefje beginnen.
Dan komen de dekkingskosten(wij hebben geen eigen dekreu) neer op ongeveer € 600,- en € 900,- en daar komen de kosten voor een verblijf en reiskosten nog bij. Wanneer wij in (meestal) Duitsland laten dekken (dekken gebeurt de 11e, 13e en 15e dag na de start van de loopsheid), dan moeten we gedurende 3 a 4 overnachtingen ergens in een pension verblijven met het teefje, waardoor de totaalkosten voor een dekking vaak neer komen op rond de € 1500,- afhankelijk van de afstand.
Verder maken we kosten voor de drachtige teef met extra (rauw) vlees en vitaminepreparaten en soms een echo van haar buik. Wanneer het nestje geboren is komen er pupkosten bij voor eten, kluifjes, chippen, stambomen, eigendomspapieren, inentingen en keuring dierenarts, europees paspoort, speeltjes, halsbandjes en een groot aantal middelen die we nodig hebben om het nestje te houden.
Tot slot gebruiken we een werpkist en veel toebehoren hieromheen, maar ook een pc, printer en een webcam.
NB.Het is voor ons onmogelijk om in onze woonsituatie een dekreu te hebben, zodat wij dus meerkosten maken voor het krijgen van een nestje en daardoor duurder zijn dan fokkers met een eigen dekreu.
Wij berekenen geen kosten qua tijd die wij besteden aan de pups.

U zult begrijpen dat wij bij het eerste nestje (en vaak ook niet na het tweede nestje) niet quitte spelen voor wat betreft onze gemaakte kosten.

Om een inzicht te krijgen in waar wij als fokker aan moeten voldoen om het mogelijk te maken dat er pups geboren worden zie hier verder  knop
Terug naar de inhoud