Overzicht Activiteiten - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Overzicht Activiteiten

Overzicht Activiteiten


Wat u niet van ons mag verwachten pijltje


ganzen jagenDe  zorg voor onze honden staat bij ons voorop. Een Parson een terriër laten zijn, is zoals u weet, niet een makkelijke klus.  
Het jachtinstinct zorgt ervoor dat de Parson Russell bezig wil blijven en er dus telkens een nieuwe uitdaging gewenst is om hierin te voorzien. Lange wandelingen met voldoende variatie zijn nodig om een Parson zijn jachtinstinct te kunnen laten gebruiken.
Pas dán is een Parson  een terriër.
knuffelbaar en gezellige hond
Het achter beestjes aanrennen, zoals muizen, ratten, konijnen, hazen, vogels of eender wat er in de vrije natuur beweegt, geven de Parson, thuis aangekomen,  het voldane gevoel van: ZUCHT!!! en nu rust. Het zelfstandig kunnen zijn in het veld of bos, zo nu en dan naar de baas kijken en weer verder gaan en opkijken als de  baas roept om te checken of het echt wel nodig is om te komen, om dan vervolgens vastberaden verder te gaan met waar het mee bezig was, is onderdeel van het  terriër kunnen zijn. Maar wanneer de baas op zijn fluitje blaast, jaaaa... dan kom ik, want dan krijg ik een lekker stukje rauw vlees, om daarna weer als een  speer op pad te gaan naar die onderkruipsels in het gras.winter en parson russell terriers
Zoals u op onze site kunt zien, laten wij onze honden met grote regelmaat rondrennen op plaatsen waar de bovenstaande mogelijkheden aanwezig zijn. Wij hebben de overtuiging dat, wanneer je de honden en in het bijzonder een Parson Russell Terriër, dit te bieden hebt, deze in een gezonde situatie terriër kan zijn. Dat vanuit die optiek, een Parson in een gezin als dat van ons, een nestje kan krijgen, spreekt voor zich. De vraag kan zelfs gesteld worden of een Parson uit een nestje dat geboren is in een gezin, zoals dat van ons, beter af is dan bij een fokker met een kennel buitenshuis. Naast het gegeven dat onze honden alles in huis meebeleven en de aanwezige puppies dus ook (denk aan stofzuigers, muziek, tv-geluiden, spelende kinderen etc.) is de totale intensiteit van de verschillende prikkels veel groter dan bij een fokker met een buiten kennel.
Onze honden worden consequent opgevoed met op zijn tijd een verwenbeurt. Na een lange wandeling krijgen ze verse pens of een lekkere kluif en ze genieten hiervan dan in de zon.
Het krijgen van een nestje is bij ons geen doel op zichzelf, maar een hele leuke bijkomstigheid voor de honden en voor ons gezin. Bij het uitkiezen van een reutje kijken wij naar de stamboom hiervan en willen dan zo min mogelijk dezelfde namen zien bij de voorouders, dus geen inteelt.
Het  bezig zijn met de honden geeft ons veel voldoening. Het hebben van zo nu en dan een nestje levert natuurlijk wel het nodige werk op, maar ook heel veel meer lol.
parson russellsHieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten wanneer wij een nestje hebben. Een afbeelding met een toelichting geven een beeld van hoe wij omgaan met een (aankomend) nestje met parsonpuppies en met onze volwassen honden.
Onze  honden kiezen zelf een plekje om puppy's te werpen en dracht dat mag bij ons gewoon op de bank. Zie onze video van de bevalling op de bank. De teef krijgt drie maal per dag lekker eten met extra eiwitten. Dat kan tonijn zijn of rauw vlees. Vanaf de tweede helft van de drachttijd eten de teefjes 2 tot 3 keer zoveel dan normaal.
Bij  het werpen is er altijd iemand van ons aanwezig. Wij laten het teefje dus de laatste fase van de dracht niet alleen.
Zelfs 's nachts slapen wij samen met het teefje, zodat er niets onverwachts gebeuren kan en de hond nooit alleen komt te staan. Het teefje wordt gerust gesteld en vertroeteld. Dat is nodig, want iedere keer wanneer de pups in de buik gaan bewegen schrikt moederhond zich een ongeluk en weet zich soms geen raad. Ze krijgt ook alles wat zij hebben wil (bijna alles). Tijdens de geboorten mag het teefje proberen alles zelf te doen en grijpen wij alleen maar in als dit echt niet anders kan. Onnodige risico's nemen we ook zeker niet. Het werpen van de  pups moet immers voor zowel het teefje als voor ons een leerzame en leuke belevenis zijn.
Wanneer het zware werk erop zit, is er de genoegdoening van een lekker bak brokken prtcnmet gekookte kippenniertjes of levertjes of rauw vlees of ... wat de teef wil eten. Het gaat er meestal in als koek. Hierna brengen we de puppy's naar de lekker voorgewarmde werpkist en zal het moeder instinct ervoor zorgen dat het teefje hier zeven weken aan blijft verbonden.
...Vroeg socialisatie
Geuren
Geluiden Aanraking
Mensen kinderen andere honden
Inprenting
lange termijn
Geheugen...
Socialisatie begint bij ons op de eerste dag.
verwachtingen
De pasgeboren pups prenten direct in dat aanraking door mensen en de geur van mensen iets heel normaals is. Wij en onze inmiddels volwassen, kinderen spelen hier vanaf de eerste dag een belangrijke rol in.
Het opgepakt worden door mensen geeft de jonge honden- hersenen informatie over wat er allemaal normaal is. Natuurlijk wordt het nest de eerste tijd alle rust gegeven, maar op gezette momenten worden de puppy's toch even bekeken en gewogen. Dit gebeurt alleen maar in het bijzijn van de moeder, zodat zij hierbij niet teveel stress ervaart.
Vroeg gehoord en vroeg  geroken, is later niet weggedoken.op jonge leeftijd
Puppies die van jongs af aan geluiden en geurtjes ruiken in hun leefomgeving,  zullen hier later niet meer van opkijken. Geluiden waar wij als mens niet meer van wakker liggen zijn voor een pup nieuw. Opvoeding en socialisatie gebeurt in ons gezin dus vanaf de eerste dag, met alle geluiden en luchtjes waar wij al lang niet meer bij stil staan. Maar ook geluiden van een stofzuiger, een afwasmachine of spelende kinderen.

verwachtingen van een fokkerOnze nesten krijgen alle rust. Zowel moeder als puppy's slapen veel. Het  teefje ervaart een topgenot aan deze periode.
erkende efokker
U kunt hiervan natuurlijk meegenieten via onze webcam (>>zie webcampagina), die direct na de geboorte van de puppies aan staat.

 

gecertificeerde parson fokker
Al heel snel is het voor de teef de normaalste zaak van de wereld dat er iemand in haar werpkist komt en een handje helpt. In het begin is het voor het teefje vaak even lastig om de 'draai' te vinden, maar alles went snel en even later kijkt ze dan ook alleen nog maar een beetje om of alles goed gaat.
De teef houdt de omgeving van de pups schoon door alle uitwerpselen "weg te werken". Ze stimuleert de pups met hun darm -en plasfunctie, door op hun buikjes te likken. Ook duwt ze met haar neus geregeld een pup van zijn plaats om overal goed bij te komen. Wanneer ze vindt dat een pup op een verkeerde plek ligt kan ze zelfs de pup tussen haar tanden nemen en ergens anders heen brengen. Een aantal zintuiglijke ontwikkelingen of beter gezegd hersenfuncties van de pups worden zo op een natuurlijke wijze in de hersenen "aangesloten".  Zaken zoals; -door beweging of ruiken waarnemen waar hun moeder is, krijgt een plekje in de hersenen. Pups leren dit vanaf de geboorte en eigenlijk al daarvoor. Het waarnemen van hun andere nestgenoten, het voelen in welke houding ze liggen, op wat voor ondergrond of het ruiken van deze ondergrond, zorgen allemaal voor een aangroei van hersenverbindingen, die van enorm groot belang zijn, voor hoe de pup later in zijn /haar leven staat. Door het stimuleren van verschillende zintuigen ontstaan er Neurotrofe stoffen in de hersenen die voor een groeiontwikkeling van hersencellen zorgen. Dit is een geheel natuurlijk proces, wat er voor zorgt dat een hond zich gaat gedragen als een hond

Aanleg  is bepalend voor de mogelijkheden die er zijn bij een pup om iets aan te  leren. Het ligt voor de hand dat het optimaal benutten van deze mogelijkheden, er  voor zorgt dat een hond zich later anders gedraagt, dan wanneer je deze mogelijkheden  niet benut. Wanneer je deze 'Neurotrofe' ontwikkeling van de hersenen van een  puppy totaal overlaat aan de prikkelingen die de moederteef aanbiedt,  dan worden niet alle hersencapaciteiten benut van deze pups. De de teef  gedraagt zich namelijk  alleen maar vanuit de positie van wat zij instinctief zelf kan en doet. De kneep zit hem  hier in  "kan doen", omdat ook zij ooit is grootgebracht  door een andere moederteef en zo haar eigen hersenontwikkeling heeft doorgemaakt en deze  dan ook op  haar eigen manier gebruikt. Wanneer je echter ook, op regelmatige tijden,  prikkels aan de pups toedient, die zij anders niet zouden krijgen, dan ontwikkelen de hersenen zich sneller en vollediger.  Door het stimuleren van zintuiglijke waarnemingen, worden er dus eerder Neurotrofe stoffen in de hersenen gevormd en ontwikkelen de zenuwverbindingen in  de hersenen beter.

te koopWat  hiervan het gevolg is mag duidelijk zijn. Een pup die in de tweede levensweek al een gevoel kent van koude  of natte voeten, het ruiken van bloemen, sinasappels, bladeren of het gevoel  van kriebel tussen de teentjes, gaat de weken daarna verder met deze belangrijke bagage, die het anders niet bij zich  zou hebben. Een duidelijk betere oriëntatiezin is hierbij onder andere een uitgesproken verschil  tussen pups die  extra gestimuleerd zijn via het Bio Sensor Program en pups die dat niet hebben ondervonden.
Terug naar de inhoud