NEE-Oefening - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

NEE-Oefening

Opvoeding
Bijten aantafelpoten & Stelen
Ongewenst gedrag voorkomen of stoppen.
Een beginnend puppyeigenaar heeft het vaak moeilijk om het gedrag van de hond in goede banen te leiden. Meestal heeft hij weinig weet van “de taal van de hond”. Voor de dagelijkse praktijk is het echter belangrijk dat je de hond al snel kunt duidelijk maken wat je wel en niet goed vindt. Daardoor is de oefening ‘NEE”heel handig. Jammer genoeg ontbreekt de basis oefening “nee”nogal eens op het menu van een hondenschool, of kynologenclub. Hieronder een uitleg over deze simpele maar vitale oefening. Het is handig als je met een simpel woord ongewenst gedrag van de hond kunt voorkomen of stoppen. Met de basis oefening ‘nee” kan dit de cursist en zijn hond op een gemakkelijke en succesvolle manier worden geleerd. Met de oefening “nee”leren we de hond een commando dat we in de dagelijkse praktijk gebruiken om de hond duidelijk te maken dat dit gedrag niet gewenst is. De hond moet leren wat wij van hem tolereren en wat niet. Hij weet van naturen bijvoorbeeld niet dat de stoelpoot niet gesloopt mag worden of dat een kamerplant iets anders is dan een pol gras in het open terrein. Met de oefening “nee” kunnen we dat de hond leren.

Commando en straf.
“Nee”is niet alleen een commando maar in principe ook een vorm van straf, omdat het de bedoeling is dat een bepaalde handeling in frequentie afneemt. Weliswaar streven we er in de omgang met de hond naar om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag te stimuleren, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Ook straffen zal soms nodig zijn. Dan is het handig om goede alternatieven achter de hand te hebben. Als er dan toch voor straf moet worden gekozen, dan werkt de negatieve straf beter dan positieve straf. Bij een negatieve straf wordt een aanwezige aangename prikkel weggenomen. “Nee” kan zo een negatieve straf worden. Het doel is om het (voorgenomen) gedrag direct voorafgaand of tijdens het commando “nee”in frequentie te laten afnemen. Het commando “nee”wordt aangeleerd door middel van klassieke conditionering, zonder het toedienen van een onaangename prikkel (zoals angst, schrik of pijn).

Oefening "nee" (brokmethode)
Uit de hand

-Bied op een open, vlakke hand een brokje aan; de hond mag dit brokje pakken. De hand blijft op zijn plaats en met de andere hand wordt er een nieuw brokje opgelegd. Wacht tot de hond het brokje op eigen initiatief pakt. (Geef geen commando “ja”of “toe maar”. Het blijkt dat veel honden gaan wachten op dit commando en niet toekomen aan het leren van het commando “nee”).

-Herhaal dit een aantal keren achter elkaar.
-Bied opnieuw een brokje aan en geef daarbij het commando “nee”.
Het commando wordt op normale spreektoon gegeven (kalm, serieus en beslist). Als de hond het brokje wil pakken wordt de hand gesloten. Haal het brokje uit de hand en toon de lege hand aan de hond (de hand wordt dus niet weggehaald). Het brokje waar “nee”tegen is gezegd, mag de hond dus niet krijgen.

Het is de bedoeling dat het een aantal keren dat de hond de brok mag pakken varieert. Als je telkens na drie keer laat pakken en de vierde keer niet, gaat de hond natuurlijk meetellen. Dus na een “nee” kan best nog eens “nee” komen. En dan weer vier keer wel pakken, enzovoorts.

Op de grond.

Als de hond het brokje niet meer van de hand neemt bij het commando “nee” gaan we de brok op de grond aanbieden. Ook hier mag de hond het brokje eerst een paar keer pakken. Dan wordt het brokje neergelegd en houd je er een vinger op. Geef het commando “nee” en haal het brokje weg. Het brokje waar eenmaal “nee” tegen is gezegd, mag de hond dus niet meer krijgen. Blijf deze handeling herhalen totdat de hond bij “nee” geen aanstalten meer maakt om het brokje te pakken. Dan is het doel bereikt.

Uitvoering.
Omdat we bij de nee oefening geen gebruik wordt gemaakt van het toedienen van een negatieve ervaring zoals, pijn, angst of schrik, kan met deze oefening al op de puppycursus worden begonnen. JUIST in de puppytijd kan men van deze oefening veel baat hebben. Dat geldt ook gedurende de pubertijd, waardoor deze oefening ook raadzaam is bij een vervolgcursus.

Terug naar de inhoud