U bevindt zich hier:  Tips

Rangorde.

Kinderen en Rangorde.

KINDEREN EN RANGORDE. Hoewel Parson Russels en kinderen doorgaans goede `maatjes` zijn ,is veel natuurlijk afhankelijk van de manier waarop de kinderen met de hond omgaan en de ervaringen die de hond heeft opgedaan met kinderen. In principe zien de meeste honden kinderen tot een leeftijd van ongeveer elf jaar niet voor` vol` aan en tolereren ze van jonge kinderen evenveel als ze van onvolwassen pups zouden doen. Maar er zijn uitzonderingen en niet alle problemen die met kinderen kunnen ontstaan, hoeven het gevolg te zijn van rangordeproblemen. Vanzelfsprekend leert u uw kinderen dat ze uw nieuwe huisgenoot nooit als speelgoed mogen gebruiken, dat ze hem niet plagen en hem niet optillen en ronddragen; hij heeft pootjes gekregen om te lopen. Een hond, hoe betrouwbaar hij ook is of lijkt, mag nooit samen met een kind zonder toezicht worden gelaten. Kinderen kunnen in hun onwetendheid of onderzoeksdrang de hond soms pijn doen en het gevolg laat zich raden. Het omgekeerde gebeurt ook nog wel eens. Een jonge Parson Russell is heel speels en heeft scherpe tandjes. Gillende en weghollende kinderen zijn natuurlijk onweerstaanbaar om erachteraan te hollen. Gegil en gegiebel alom, maar uw hondje raakt hierdoor nog meer opgewonden en denkt, dat de kinderen met hem aan het spelen zijn. Uw hond heeft geen handjes, dus `pakt` hij de kinderen vast met zijn scherpe tandjes. Het gevolg; huilende kinderen,een mopperende baas en een onthutst hondje dat er helemaal niets meer van begrijpt. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om toezicht te houden. In dat geval laat u de hond in de kamerkennel of in een andere ruimte, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.

...Kindvriendelijk, Lief en Speels, Dominant overKinderen onder de 12 jaar...

Om te voorkomen dat de verhouding tussen uw kinderen en de hond verstoord wordt, leert u uw kinderen dat ze: * de hond altijd naar zich toe moeten roepen en nooit zelf op hem mogen af stappen (of erger; kruipen); * de hond met rust moeten laten wanneer hij eet of slaapt; * geen commando`s mogen geven zonder toezicht van een volwassene; * niet op de grond mogen liggen met de hond erbij; de hond nooit recht mogen aanstaren; * van zijn etensbak, speeltjes en kluifjes moeten afblijven; * alleen niet-confronterende spelletjes met de hond te doen, dus geen vechtspelletjes of spelletjes die door uw hond als zodanig kunnen worden opgevat.Speurspelletjes en apporteren zijn in dit opzicht veilig.

Verboden Toegang.

VERBODEN TOEGANG. Geef de hond geen vrije toegang door het hele huis. Dit privilege is voorbehouden aan de andere gezinsleden, omdat zij hoger in rang zijn dan de hond. Bepaalde kamers in het huis zijn consequent taboe. Een eventuele verdieping is hiervoor heel geschikt.

De Baas

ETEN IS VAN DE BAAS. Geef de hond pas te eten als iedereen al gegeten heeft. De ranghogeren eten altijd het eerst. U kunt uw hond ook op heel andere tijdstippen eten geven dan uw eigen etenstijden.

DE BAAS WIL SPELEN. Speel niet met de hond als hij u daartoe wil dwingen. Hij commandeert u om hem aandacht te schenken en dicht zichzelf hiermee een ranghogere positie toe. De roedelleider bepaalt wanneer er gespeeld of geaaid wordt en hoelang.

DE BAAS HEEFT ZIN OM JE TE AAIEN. Loop niet naar de hond toe om hem te aaien of knuffelen, maar roep hem altijd bij u.

AAN DE KANT JIJ. Loop ook eens op de hond af als hij voor je staat of op de grond licht zodat hij/zij aan de kant moet gaan. Het voor de baas moeten opstaan geeft de baas status en versterkt de positie als roedelleider. Dit gebeurt ook in een echte roedel.

parson russell nest

BOVEN IS HOGER. Wie het hoogste ligt is het sterkste, het dominantste en heeft hierdoor het meeste overzicht over de roedel. Ga dus nooit op de grond liggen, maar houdt uw gezicht altijd hoger dan de kop van de hond. Een ranghogere neemt nooit een letterlijk lagere positie aan dan de ranglagere.

DE BAAS WINT. Laat uw hond nooit `winnen` met spelletjes. U bemoeit zich niet met zijn eigen speeltjes, maar voor baas-hondspelletjes gebruikt u aparte speeltjes die u na het spelen opbergt. Geeft u ze achteraf toch aan de hond, dan heeft hij van u `gewonnen`.

DE BAAS GEEFT LEIDING. In een gezin is de hond, als het goed is, de ranglaagste. Dit heeft niet alleen te maken met status, macht of wie er met een spelletje wint. Vooral ook moet een baas zekerheid uitstralen. Bij het uitlaten op het veld laat de baas zien dat deze nergens bang voor is en aait alle honden die hij/zij tegen komt. De baas laats door rustig heen en weer te lopen op het veld zien dat het alles goed overziet en in de gaten heeft. Grijpt zonodig in door tussen een aanstormende hond en de pup te gaan staan, maar tilt de pup niet op. Dit laat immers weer zien aan de pup dat het ergens bang voor moet zijn, en dat zijn baasje hem hiervoor behoed heeft. De baas grijpt natuurlijk wel in bij te dominante agressie richting de pup of volwassen hond. Zo krijgt de baas respect van zijn hond, voor zover je bij een hond over respect kunt spreken.

DE BAAS VOLGEN. Loop altijd voorop, de hond volgt u. Accepteer niet dat uw hond bepaalt waarheen de wandeling voert, als eerste het huis uit loopt of een andere ruimte betreedt. De roedelleider gaat altijd voorop, de ranglagere moet de leider volgen. Loop bij het naar buiten gaan, ook gewoon eens even een andere kant op. Ook al is dat maar 10 meter. Het geeft bij de hond aan van : "heh ik moet even opletten!". ga ook als eerste een ruimte binnen. Laat bij de voordeur uw hond eerst zitten alvorens u de sleutel in de deur doet. Dit voorkomt trouwens ook gekrab aan de deur, wanneer de hond geleerd heeft als eerste door de deur te mogen. Begin met een jonge pup zo snel mogelijk met loslopen.De pup leert zo de baas te volgen. het is er immers afhankelijk van. Door de weken en maanden heen zal het meer ruimte nemen en zelfs proberen ver vooruit te lopen of achter te blijven snuffelen. Wanneer het tien meter vooruit loopt loop je zonder ook maar iets te zeggen de tegengestelde kant op. De pup zal schrikken en weer naar je toe komen rennen om vervolgens weer een paar meter vooruit te schieten.

.....Verstoppen Andere kant uitlopen wegrennen wanneer de pup niet naar je toe komt...

Loop ook dan weer in de tegengestelde richting, zodat her ritueel zich herhaald. wanneer de pup achter blijft, verstop je dan zonder geluid achter een struik of boom. De pup zal ook dan schrikken en snel op zoek gaan. Na verloop van tij (Vaak oefenen!) zal de hond je altijd in de gaten blijven houden tijdens het wandelen. Je moet wel blijven oefenen hiermee.

VOER WEGHALEN. Tot voor kort werd gedacht dat een roedelleider een kluifje of voer mag afpakken van een hond. Dit is echter niet zo. In de natuur mogen ranglagere wolven dat wat ze hebben bemachtigd altijd houden! U kunt het uw hond wel leren: pak de voerbak als de hond nog jong is al geregeld af, leg er iets lekkers bij (zoals een stukje leverworst of kaas) en geef de bak direct weer terug. Het hondje leert hiervan dat het afpakken van een voerbak alleen maar voordeel brengt en u voorkomt hiermee dus op een niet-confronterende manier dat hij gaat grauwen en snauwen of erger bij de bak. Je kunt ook je kinderen op de grond laten zitten en de pup het eten uit hun handen laten eten. Eventueel uit de bak die de kinderen in hun handen hebben.

Onze afgeleverde raafjes


Parsonutrecht.nl | Ravenheights.com | Ravenheights.nl zijn eigendom van: zie rechten
                © 2008 Utrecht - All Rights Reserved -  Parsonutrecht.nl
          Tel: 06-10305881