Ravenheights.com"

Zoobio.nl

Fairfok Parson Fokker

Wij zijn lid van de rasvereniging en voldoen aan de voorwaarden, zoals deze zijn opgenomen in het rasspecifiek fokreglement van de rasvereniging.

Onze Nestjes

Wij houden ons aan de regels van de parsonclub en de Fairfok van de Raad van Beheer.

Wij leveren onze pups met:
- Officiële stamboompapieren
- 3 x ontwormingen
- Inentingen
- EU-paspoort
- Gezondheidsverklaring dierenarts
- Chip
- Inschrijving opsporingregister
- DNA-profiel RvB.
- Eigendomspapieren RvB.
- Lederen Halsband
- Puppypakket
- DVD foto's en video's
- Vuurwerkgeluiden CD
- Puppy informatiepakket
- meer dan 20 Cursusfolders

Erkende Parson Russell Fokker

Ziva
Ziva
Ziva
Ziva
Ziva 8 maanden oud
Ziva 8 maanden oud
Duncan
Duncan
Obi met Dirk
Obi met Dirk
Duncan
Duncan

Stamboom Parson Pups

E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 3  dagen oud
E-nest 3 dagen oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken

Teefje

Ravenheights Ilva

U bevindt zich hier:  Startpagina

Socialisatie nestjes

Ubent ongetwijfeld op de hoogte van het fenomeen dat, wanneer je een kind vroeg in het leven laat kennis maken met zwemmen, en dan bedoel ik ook echt vroeg in de zin van de eerste paar dagen of weken van zijn of haar leven, het kind geen watervrees meer heeft als het later in aanraking komt met water.  Daarom laat je een baby kennismaken met  een groot aantal van dit soort ontwikkelingsbepalende stimuleringen. Denk ook maar eens aan, wandelen met de kinderwagen, het rammelen met een rammelaar, het strelen, aan je laten ruiken etc. Ook weten we dat een kind zich geheel anders ontwikkeld met aanwezigheid van ouders en zonder aanwezigheid van ouders. Vele onderzoeken tonen aan dat de juiste hoeveelheid aandacht, genegenheid, prikkels en rust (en nog heel veel andere belangrijke zaken) de ontwikkeling van het kind (lees Hersenontwikkeling!) positief beïnvloeden.

....Early Neurological Stimulation Biosensor Stimulatie Programma...

Ook bij dieren zijn er een groot aantal onderzoeken gedaan. Zo is er in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw uitgebreid onderzoek gedaan bij Rhesus-aapjes, die bij gebrek aan aanwezigheid van een moeder compleet geestelijk "gestoord" werden. Ook bij ratten en muizen zijn soortgelijke onderzoeken gedaan, zo ook bij honden. Ivan Petrovitsj Pavlov (14 september 184927 februari 1936) werd wereld beroemd met zijn "klassieke conditionering". Vele van deze onderzoeken waren bedoeld om gedrag te verklaren, maar vooral ook welke mechanismen hier aan ten grondslag lagen. Inmiddels weten we dat mensen en dieren worden geregeerd door hormonen en dat deze hormonen weer een relatie hebben met ons zenuwstelsel. Pavlov's hondOp 12 september 1997 werd er een onderzoek gepubliceerd, simpel gezegd: met betrekking tot "moederlijke zorg bij ratten in relatie met receptoren in de hersenen en het gevolg hiervan op de productie van bepaalde hormonen die worden gevormd bij stress" Dit onderzoek vormde het uitgangspunt voor Dr. Carmen L. Battaglia, voor zijn onderzoek bij honden naar de verschillende ontwikkelingen van honden, wanneer zij als pup worden blootgesteld aan verschillende positief stimulerende prikkels.

Los van dit bovenstaande onderzoek zijn er ook onderzoeken bekend, die aantonen dat bij een vroege activatie van zintuiglijke receptoren in de hersencellen bij zoogdieren, andere hersencellen worden gestimuleerd door zogenaamde neurotrofe stoffen (= stoffen die de groei van hersencellen stimuleren), waardoor er sneller verbindingen groeien tussen de hersencellen onderling en waarbij met name door de vroege activering van deze receptoren (wat anders veel later in de ontwikkeling zou hebben plaatsgevonden) tot gevolg heeft dat er veel meer potentiaal hersencellen geactiveerd kan gaan worden. NB. Het gaat, net zoals bij de mens, niet om hersenmassa, maar om het aantal hersencellen in gebruik en het aantal onderlinge verbindingen, wat voor de intelligentie zorgt.

.

>>Originele document van Dr  Carmen L.Battaglia<<
 

 

Dit Onderstaande Biosensor Programma hebben wij tot en met het H-Nest (05-01-2015) voor een groot gedeelte gedaan.
Vanaf het i-Nestje doen we er zo nu en dan een deel van.

 

Inleiding Biosensor Programma:
Onderzoek heeft aangetoond dat pups bijna onmiddellijk na geboorte reeds kunnen leren. Vanaf de 21 ste dag zijn alle zintuigen ontwikkeld, de laatste in rij is het gehoor. Bij de leeftijd van 16 weken is het basiskarakter van onze hond reeds vastgelegd. Er zijn een serie van tests en oefeningen die onze pup zowel opvoed als evalueert terwijl hij groeit en zich ontwikkeld.
We gaan er van uit dat je van start gaat met een nest puppy’s, waarvan de ouders aan alle gezondheidsvoorwaarden voor het fokken voldoen, alsook over een uitstekend temperament beschikken.

Doel:

Het maximaliseren van iedere pups potentieel, dit door het stimuleren van zijn leercapaciteiten, interesses en instincten.
Door het gebruik van testen en oefeningen een puppy opvoeden tot een alerte, vriendelijke, angstloze, onderzoekende, gelukkige en slimme volwassen hond.
We moeten de zintuigen reeds bij het prille begin van ontwikkeling stimuleren, en met een uiterste aandacht tijdens de 4 kritieke periodes van ontwikkeling.

1.      Dag 1-19 puppy’s heeft behoefte aan warmte, eten, massage en slaap.

2.      Dag 20-49 puppy’s leren spelen, hun limieten en dominantie.

3.      Dag 50-84 (7-12 weken) puppy’s leren onafhankelijk worden, relaties vormen met mensen en andere dieren en ze leren angst.

4.      Week 12-16 puppy’s leren zelfvertrouwen hebben, gehoorzaam worden en moeten het verschil leren tussen spelen en werken.

 

Vroege neurologische stimulatie:

Het Amerikaans leger heeft in hun hondenopleidingsprogramma een methode ontwikkeld die we ook kunnen toepassen. Om de capaciteiten van hun honden te verhogen werd het programma ‘Bio sensor’ ontworpen. Gebaseerd op jarenlang onderzoek, hebben zij ontdekt dat vroege neurologische stimulatieoefeningen belangrijke en blijvende gevolgen hebben.
Hun onderzoek bevestigde dat indien er op bepaalde tijdstippen en dit  reeds bij het vroege leven van de pup, neurologische stimulaties toegebracht werden men optimale resultaten verkreeg.
De eerste oefeningen beginnen reeds vanaf de derde levensdag, en duurt tot de zestiende dag. Men gelooft dat in die korte periode er een grote neurologische groei plaats vindt, die van uiterst groot belang is voor ieder individu.
Het ‘Bio sensor’ programma heeft de bedoeling door vroege neurologische stimulatie, de hond(pup) een grote voorsprong te geven. De methode bestaat uit vijf stimulatie oefeningen, dagelijks bij iedere pup afzonderlijk toegepast, en in één sessie uitgevoerd wordt.
De volgende stimulatieoefeningen worden dagelijks aan iedere pup afzonderlijk toegepast:

1-     Plaatselijke stimulatie (tussen tenen).

2-     Hoofd omhoog houden.

3-     Hoofd omlaag houden.

4-     Op rug liggen.

5-     Temperatuur stimulatie.1. Plaatselijk stimulatie
Hou de pup in één hand en stimuleer (prikkel) de pup tussen de tenen met een oorstokje. Men hoeft geen reactie te zien van pup.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden.


2. Hoofd omhoog houden.
Hou de pup met beide handen vast en plaats hem in een verticale positie kop omhoog.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden


3. Hoofd omlaag houden.
Hou de pup stevig vast en plaats hem in een verticale positie met kop omlaag.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden


4. Op rug liggen.
Leg de pup op zijn rug in uw beide handpalmen, met de pup zijn neus richting plafond.
De pup mag verder slapen of zich verzetten.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden


5. Temperatuur stimulatie
Gebruik een vochtige handdoek die vijftal minuten gekoeld werd in koelkast. Plaats de pup poten eerst op het doek. Hou hem niet tegen als hij zich wenst te verplaatsen.
Duur stimulatie: 3 – 5 seconden

 

Deze vijf oefeningen produceren neurologische prikkelingen die normaliter in dit vroeg levenstadia nooit zou voordoen. Ervaring toont aan dat sommige pups tijdens deze oefeningen zich verzetten andere weer niet, in ieder geval moet de testafnemer met grote omzichtigheid deze oefeningen uitvoeren. Herhaal deze prikkelingen niet meer dan eenmaal per dag en nooit langer dan voorgeschreven. Overstimulatie van het neurologisch systeem kan negatieve gevolgen meebrengen. Deze prikkelingen maken dat het neurologisch systeem veel vlugger van start gaat dan dat dit normaal zou gebeuren. Het resultaat hiervan is dat de capaciteiten van de hond danig verhoogd, wat het verschil zal maken bij zijn toekomstige prestaties.
Vijf directe voordelen kunnen onmiddellijk waarnemen  bij honden die aan de ‘Bio sensor’ stimulaties zijn blootgesteld: 

1.      Een beter hartritme

2.      Sterkere hartslagen

3.      Sterkere adrenaline stoot

4.      Grotere stresstolerantie 

5.      Grotere ziekteweerstand

 

Uit onderzoek is gebleken dat de pups die deze prikkelingen ondergaan hebben, actiever en onderzoekend alsook veel dominanter in competitiespelletjes.
Een tweede vaststelling was dat bij een test van probleemoplossingen waar de pup door een labyrint van mazen zich een weg moest vinden, de niet geprikkelde pups veel vlugger, overstuur, beginnen te piepen en veel fouten maakten. Daar en tegen waren de pups die wel geprikkeld waren minder snel overstuur, kalm in de test omgeving, maakte minder snel een fout en toonden enkel occasioneel stress signalen.

 

Stimulatie verschillende zintuigen:

Reuk:  hand van fokker, sinaasappelschil, nagellak, brood, vlees, wortel, kattenhaar, vogelpluim, enz.

Gevoel: koud metaal, zand, ijsblokje, grint, wol, katoenlap, stuk nylon, baksteen, krant, plastic enz.(plaats de pup op alle ondergronden vanaf de derde dag na geboorte)

Gehoor: klappende handen, kloppen op wand en vloer, laten vallen van een pan, radio, stemmen (luide, stille, alle variaties), bel, stofzuiger, klok, enz.

Zien: mensen, andere dieren, TV, speelgoed, auto, machines, bomen, alles wat je maar kan bedenken.

Smaak: begin op de 21ste dag, gebruik uw verbeelding, pups proeven van alle nieuwe dingen, vloer, stenen, uzelf, speelgoed enz.

 

Dagelijkse testen en oefeningen:

 

DAG

ACTIVITEIT

1

Onderzoek en betast iedere pup,

2

Herhaal dag 1, 

3

Herhaal dag 2, knip nageltjes en begin prikkelstimulatie.

4

Stimuleer gevoel en reuk, plaats iedere pup afzonderlijk in een klein metalen pan en noteer hoelang het duurt voordat de pup uit het pannetje kruipt, wikkel de pup daarna in een wollen doek. 

5

Herhaal dag 4, en stimuleer

6

Herhaal dag 5.

7

Herhaal dag 5 en knip nageltjes.

8 - 10

Herhaal dag 5.

11

Herhaal dag 5, knip nageltjes en stimuleer zicht indien oogjes open zijn.

12 (oogjes zijn open tussen 10 en 15 dagen)

Herhaal dag 5, stimuleer zicht en verplaats pup uit werpkist naar een speelren, plaats pup op een hellend vlak die een weinig onstabiliteit  vertoont.

13 - 14

Herhaal al het voorgaande, en introduceer speelvoorwerpen, spendeer minimum 15 minuten en dit 3 maal per dag in speelren bij puppy’s, laat goed opgevoede kinderen in speelren toe voor een korte speelperiode.

15

Knip nageltjes bij en begin individueel werk met ieder pup voor een 5 à 15 minuten per dag

16 - 19

Blijf al het voorgaande herhalen, introduceer steeds meer en gevarieerder speelgoed, mensen, geluiden, dieren.

20

Begin bewegingsstimulatie door eet en drinkkom hoger te plaatsen, laat een radio de ganse dag bij pups spelen.

21 (eerste dag dat pups kunnen horen)

Hang een speel voorwerp boven speelren die net in het bereik van pups is, verhoog deze naarmate pups groeien. Speel met pups individueel en in groep, maak veel lawaai, betasten, en de pups in verschillende houdingen plaatsen. Voor en bij het voederen van pups maak je een hoge en knallende geluiden.

22 - 49

Dagelijks spelen. Er zijn geen gevaarlijke of angstige geluiden, introduceer verschillende voedingssoorten, leer hen dat je hun tanden, oren enz. mag onderzoeken. Leer de pup je te volgen, apporteer spelletjes. Maak contact met verschillende mensen, dieren, vogels enz. begin pup dagelijks te borstelen.

49

Start met aanleren van het alleen zijn, weg van nestgenoten, in een bench, het bezoeken van verschillende omgevingen. Begin met aangelijnd wandelen, autoritjes, aanleren van hoogteverschillen. Voeding geven en weg nemen van pup. 

63

Begin met speurinitiatie, gehoorzaamheid, agility en andere activiteiten, hou het steeds plezierig. Speuren is waarschijnlijk het gemakkelijkst om mee te starten, en geeft meest plezier(zonder correcties) op deze leeftijd. 


Ruiken aan verschillende voorwerpen,   in dit geval een raaf.

Er zijn pups die zich gemakkelijk voelen terwijl zij op hun rug liggen in uw handpalm, andere zullen zich hier op verzetten en komen na een tijdje tot rust, nog ander zullen zich nooit gemakkelijk voelen op  hun rug liggend. Deze laatste moeten een doorgedreven socialisatie ondergaan en worden zelden een zeer goede werkhond. Ze zijn vaak geluidgevoeliger, komen vlugger in een stress-situatie en hebben meer moeilijkheden om problemen op te lossen onder stress.
Ongetwijfeld, met véél werk, kan men van deze pup een gelukkige en succesvolle hond maken, maar dit zal meer werk en overgave van hond en geleider vragen, maar zij worden zelden een betrouwbare dienst of top wedstrijdhond.
De oefening op dag 4 is een belangrijke oefening, omdat we hieruit de pups kunnen selecteren die meer hulp nodig zullen hebben en pups met een groot potentieel.
Mogelijk zal je een pup hebben die vrij relax in de metalen pan blijft liggen en geen enkele aanstalten maakt om uit de pan te kruipen en gewoonweg in slaap valt. Een ander soort pup zal paniekerig worden of bevriezen van schrik, je kan deze pup helpen zijn probleem op te lossen en jou te vertrouwen door voorzichtig 2 vingers onder zijn kin te plaatsen en hem uit de pan te leiden. Dergelijke pups hebben nood aan een grote variëteit van blootstellingen en dit met stijgende moeilijkheidsgraad, om hun angsten te overwinnen en te leren oplossen. Nog een ander soort pups zal in het begin licht paniekerig doen, om nadien zelfstandig uit de pan te kruipen.
De laatste soort pups zal zelfzeker, zonder enige panieksignalen, zijn kop omhoog houden, enkele malen snuffelen en zelfstandig uit de pan kruipen.
De volgende dagen zal iedere pup ongeveer dezelfde reacties vertonen, maar hebben door deze test geleerd minder vlug in paniek te komen en zelfstandig uit de pan te kruipen. 
De pup die zich relaxt voelde en in slaap viel, zal dit verder blijven doen. Dit soort pup zal voor zijn verdere leven steeds gemotiveerd moeten worden. Na de 7 à 10 dagen zal je zien dat de meeste pups de test begrijpen en na geplaatst te zijn in de metalen pan er bijna onmiddellijk zorgeloos terug uit kruipen.

 

Probleem oefeningen:

En goede slogan zou zijn; ‘gebruik of verlies’ en voor de pup zou het moeten zijn; ‘gebruik het of het ontwikkelt zich nooit’. Hoe meer psychische uitdagingen een pup verwerkt deste beter zijn coördinatie zal zijn. We moeten zijn omgeving verrijken, door nieuwe voorwerpen in zijn speel-ren te plaatsen, die hij kan bewegen, in kan bijten, dragen,  waarop hij kan klimmen of onderdoor lopen.
Deze voorwerpen moeten de fysieke en mentale eigenschappen bevorderen, zodat het jonge lichaam en geest zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We moeten zorgen voor een mentaal uitdagende omgeving, ze moeten in de mogelijkheid gesteld worden hun kennis tot probleem oplossen te verbeteren, alsook hun coördinatie en zenuwvastheid.  Honden die hierin weinig of niet gestimuleerd werden, leren niet of hebben  aanleerproblemen.
Heel zeker, genetische eigenschappen spelen hierin een rol. De pup moet een grote potentiële aanleg tot ontwikkeling vererven, in spiermassa, grote, reactie snelheid en zo verder. Zonder een grote potentiële vererving kunnen alle latere fysieke en mentale oefeningen geen verbetering bieden, maar omgekeerd, zonder fysieke en mentale uitdagingen, zal het
potentiële maximum van de pup nooit bereikt worden.

Hoe train je de hersenen? Plaats de pup voor een probleem die hij moet oplossen. Je kan de pup afzonderlijk of in een groep voor een probleem plaatsen, maar af en toe moet de pup individueel een probleem kunnen oplossen, en niet een nestbroer of zuster volgen. De uitdagingen moet van simpel en gemakkelijk opgevoerd worden tot ingewikkeld en complex. Welke denkoefeningen je aan de pups voorschotelt, is afhankelijk van het soort problemen dat de hond later,in zijn volwassen leven, zal gaan tegen komen.
Een probleem waar iedere hond mee geconfronteerd wordt, en hopelijk oplost, vaak is de route van punt A naar B niet altijd een rechte lijn, voorbeeld opzoeken en terug brengen van een apport die achter een haag of prikkeldraad gevallen is, en enkele meters verder is er een poortje(opening). De hond die in zijn puppytijd met omwegproblemen geconfronteerd werd, zal deze intelligentie hebben om situatie te overzien en uiteindelijk de omweg maken tot bij de apportblok.
Als we een pup een fysieke uitdaging willen geven om zijn spieren en coördinatie te bevorderen, dan kunnen we een plankje(hekje) plaatsen waar hij net over kan zien, maar niet over of onder kan kruipen. Het voorwerp waar de pup bij wil zoals voeding of zijn nestgenoten zijn zichtbaar, maar enkel bereikbaar als hij een omweg maakt langst het plankje(hekje).
Zelfzekerheid bij pups verhogen kan door hen te leren wandelen over doorzichtige brugjes(netten), het bevordert ook hun diepteperceptie.
Aan hoe meer zaken we de pups blootstellen des te meer zij leren. Verlies nooit je geduld met een puppy, zij moeten hun grenzen leren kennen, dit zowel van u als van zijn moeder en nestgenoten.

Troost nooit een pup die schrik of pijnreactie maakt, negeer zijn reactie en speel vrolijk verder alsof niets aan de hand is, introduceer veder die zaken waar de pup negatieve reactie op maakte. Probeer voorwerpen te vinden waar pups schrik van hebben, herhaal dit en blijf steeds vrolijk en onbekommerd rondom dit voorwerp, na enige tijd zullen de pups uw gedrag overnemen.

Volgens sommige onderzoekers zijn pups het meest angstgevoelig op de 10de levensweek.

Speel met je pup verstoppertje als hij de leeftijd van 8 weken heeft bereikt, dit zal een goede relatie met hem stimuleren, het terug vinden van geleider wordt zijn grote beloning, dit kan ook het speuren bevorderen en de angst om zich te begeven in vreemde omgeving en situatie. Wanneer pup u uiteindelijk vindt, beloon en speel met hem dan ook uitbundig, en laat hem merken hoe slim hij wel is. 

Bedenk spelletjes waar de puppy een probleem moet oplossen, en dit volgens de capaciteiten en noden van elke pup individueel.

Conclusie:

We moeten gebruik maken van deze recente onderzoeken en informatie om de prestatie van onze pups(honden) te verbeteren. Normaal kan men stellen dat de hond zijn prestatie verdeeld is door ongeveer 35% genetische eigenschappen en de overige 65% is training, opvoeding, voeding, enz.
Onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat, vroegtijdige neurologische prikkelingen, doorgedreven socialisatie en leer(probleem)oefeningen, de pup bijkomende positieve ervaringen meegeeft, het vergroot zijn prestatiemogelijkheden, en maakt duidelijk een verschil tussen de verschillende individuen, hun werkwilligheid, gezondheid en capaciteiten.
Meeste honden zijn geboren met meer hersenen dan dat wij willen erkennen.
Of het
potentiële maximum gerealiseerd is, hangt volledig af van de fokker en de omgeving waar de pups opgroeien. Een steriele, doe niets omgeving, produceert zwakdenkende honden. Een uitdagende, stimulerende omgeving die zowel het mentale als fysieke oefent, produceert pups die hun potentiële capaciteiten benaderen of zelfs overstijgen.
De boodschap voor de fokkers is, maak dat de pups moeten werken als ze willen overleven zowel mentaal als fysiek, zodat iedereen verrast zal zijn van uw goed gebalanceerde en intelligente pups.

Onze afgeleverde raafjes


Parsonutrecht.nl | Ravenheights.com | Ravenheights.nl zijn eigendom van: zie rechten
                © 2008 Utrecht - All Rights Reserved -  Parsonutrecht.nl
          Tel: 06-10305881