Ravenheights.com"

Zoobio.nl

Fairfok Parson Fokker

Wij zijn lid van de rasvereniging en voldoen aan de voorwaarden, zoals deze zijn opgenomen in het rasspecifiek fokreglement van de rasvereniging.

Onze Nestjes

Wij houden ons aan de regels van de parsonclub en de Fairfok van de Raad van Beheer.

Wij leveren onze pups met:
- Officiële stamboompapieren
- 3 x ontwormingen
- Inentingen
- EU-paspoort
- Gezondheidsverklaring dierenarts
- Chip
- Inschrijving opsporingregister
- DNA-profiel RvB.
- Eigendomspapieren RvB.
- Lederen Halsband
- Puppypakket
- DVD foto's en video's
- Vuurwerkgeluiden CD
- Puppy informatiepakket
- meer dan 20 Cursusfolders

Erkende Parson Russell Fokker

Ziva
Ziva
Ziva
Ziva
Ziva 8 maanden oud
Ziva 8 maanden oud
Duncan
Duncan
Obi met Dirk
Obi met Dirk
Duncan
Duncan

Stamboom Parson Pups

E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 3  dagen oud
E-nest 3 dagen oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
E-nest 6 weken oud
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken
C-nest 5 weken

Teefje

Ravenheights Ilva

U bevindt zich hier:  Startpagina

Rechten

Parson Russell Ravensnest      Parson Russell Ravensnest     Parson Russell Ravensnest
Ravenheights.com            Ravenheights.nl         Parsonutrecht.nl


http://www.parsonfokker.synthasite.com
http://vuurwerkcd.com
http://vuurwerkcd.nl
http://feuerwerkcd.de
http://feuerwerkcd.com

     

Eigenaar van deze website en redactioneel verantwoordelijk:


     

Verantwoordelijkheid:

De op de server aangeboden gegevens zijn zorgvuldig gekozen en getest. Ondanks dat, kan er geen verantwoordelijkheid over de correctheid, de volledigheid of laatste actualiteit van de gegevens cq. de ter beschikking gestelde informatie genomen worden.

Auteursrecht:
De namen parsonutrecht.nl, ravenheights.com, ravenheights.nl en de Kennelnaam Ravenheights zijn eigendom van de hierboven vermelde persoon (de maker van deze site).
Teksten en foto's van deze website zijn wereldwijd copyrechtelijk beschermd. Het zonder toestemming gebruiken, vermenigvuldigen of doorgeven van (delen) van de inhoud of de gehele website aan derden is strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgbaar.

Voor het artikel over Parson Russell Terriërs, uit het tijdschrift "Onze Hond" Nummer 9 - September 2006, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie van het betreffende artikel op deze website te plaatsen.
Voor het artikel Jack Russell Terriër & Parson Russell Terriër uit het tijdschrift "De Honden Wereld" Nummer 11-2007, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie hiervan op onze website te plaatsen.
Voor de vier artikelen ('Jack Russell Terrier', 'Wilt u er een stamboom bij?', 'Puppy's testen' en 'Samen spelen') uit het tijdschrift "Honden Manieren" nummer 7/8 - 2008, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie hiervan op onze website te plaatsen.

Opmerking geplaatste Links:

Hierbij distantieer ik mij van de inhoud van alle gelinkte websites op mijn Homepage. Voor de inhoud van deze gelinkte websites kan ik geen verantwoordelijkheid dragen en ben ik niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook, die deze bedoelde websites kunnen hebben. Ook kunnen er verwijzingen

naar onze websites bestaan, bedoeld (met onze toestemming) en onbedoeld (zonder onze toestemming), waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud en bedoelingen van deze websites. Dientengevolge zijn wij ook daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

»  Links

Onze afgeleverde raafjes


Parsonutrecht.nl | Ravenheights.com | Ravenheights.nl zijn eigendom van: zie rechten
                © 2008 Utrecht - All Rights Reserved -  Parsonutrecht.nl
          Tel: 06-10305881